Termin składania ofert upłynął 12-10-2020r. o godz. 11:30

 

pliki do pobrania:

Protokół z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-zestawienie parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametr

zał.3-wzór umowy