W związku z  realizacją projektu „Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.”  w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (publikacja 20.04.2016)
na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w następujących lokalizacjach: przy ulicy Sienkiewicza 29, ul. 15-go Stycznia 1, ul. Harcerskiej 1. uruchomione zostały usługi on-line.

 

Uruchomione usługi to:

  1. Portal Pacjenta – instrukcja zakładania konta -> pobierz
  2. prezentacja wyników laboratoryjnych:
  3. portal pracownika – https://epracownik.spzzozpionki.pl/EPracownik_Pionki/konto/zaloguj?ReturnUrl=%2fEPracownik_Pionki%2f
  4. portal kontrahenta – https://ekontrahent.spzzozpionki.pl/B2B

 

W serwisach obowiązuje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ