Termin składania ofert upłynął 24-01-2022r. o godz. 12:00

 

pliki do pobrania: 

Informacja o wyniku postępowania – dot. zadań: 3,4,5,6,7,8

Informacja o wyniku postępowania – dot. zadania 1 i 2

Informacja o złożonych ofertach_aktualizacja

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy

odpowiedź na zapytanie

odpowiedź na zapytanie_2

odpowiedź na zapytanie_3

odpowiedź na zapytanie_4