Oferta pracy

OFERTA PRACY

W związku z rozbudową i modernizacją bazy diagnostyczno- terapeutycznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

zatrudni:

lekarzy w następujących dziedzinach medycyny:

  • chorób wewnętrznych
  • kardiologii
  • okulistyki
  • chirurgii

diagnostów laboratoryjnych do pracy w Pracowni Serologicznej i Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,

pielęgniarki

opiekunów medycznych

ratownika medycznego, ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy

Oferujemy współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29

e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl, tel:486121381 wew. 102

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.”

Zapraszamy do współpracy.