Dnia 20 marca b.r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu oficjalnie został zakończony Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata
2022-2023”.
Podziękowania za realizację programu wręczył Pan Waldemar Trelka – Starosta Radomski, któremu towarzyszyły Pani Bernarda Dudek – Dyrektor Szpitala
w Pionkach
i Pani dr Agnieszka Pawłowska-Muc – Koordynator projektu i zarazem Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pionkach.

Program realizowany był przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej w Pionkach oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu od listopada 2022 roku. W trakcie trwania programu zostało przebadanych 2535 uczniów z 16 szkół
z terenu powiatu radomskiego – u 505 uczniów stwierdzono nadwagę lub otyłość (blisko 20%)! Z uczniami i ich rodzicami przeprowadzono 316 indywidualnych konsultacji
ze specjalistami (lekarz, dietetyk, psycholog, specjalista ds. aktywności fizycznej),
a w szkołach, które zgłosiły się do Programu, prowadzone były prelekcje-pogadanki dla uczniów na temat zdrowego odżywiania i stylu życia, aktywności fizycznej oraz zdrowia psychicznego.

Realizowany przez nas Program otrzymał nagrodę na IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w ogólnopolskim konkursie „Zdrowy Samorząd” w kategorii „Zdrowy Powiat”.

Zapraszamy do galeria zdjęć udostępnionej na Stronie Powiatu Radomskiego:

https://www.powiatradomski.pl/blog/aktualnosci/podziekowania-za-innowacyjny-program-diagnozy-otylosci-u-dzieci-w-powiecie-radomskim/

W załączeniu prezentacja podsumowująca realizowany w/w program w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Szczegółowe informacje na temat Programu są zamieszczone na stronie internetowej:

https://spzzozpionki.pl/program-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-nadwagi-i-otylosci-wsrod-dzieci/

Czytaj:

Podsumowanie Programu