Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach:

zadanie nr 1: Zestaw do ozonoterapii

zadanie nr 2: Zestawy do podaży infuzyjnej (pompy infuzyjne ze stacją dokującą)

Termin składania ofert upłynął 21-09-2020r. o godz. 13:30

pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2.1 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry : część I

zał. nr 2.2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry : część II

zał. nr 3 – Wzór umowy