DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Termin składania ofert upłynął 09-09-2020r. o godzinie 09:30 pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dotyczy zadań 1-4 Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dotyczy zadań 5, 6 i 7 Informacje, o których mowa w art....

DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW GRYPIE – postępowanie unieważnione

Termin składania ofert upłynął 07-09-2020r. o godzinie 13:30 pliki do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania ogłoszenie o zamówieniu nr 578720-N-2020_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 28-08-2020r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zał. nr 1 – Formularz oferty zał...

DOSTAWY RĘKAWIC MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upłynął 09-09-2020r. o godzinie 11:30 pliki do pobrania: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania zmiana treści SIWZ z...