Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy (rewitalizacji) budynku istniejącego

– w ramach realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego ...

Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego

– w ramach realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego ...

Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach

Zakup  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa i Powiatu Radomskiego przy udziale środków SPZZOZ w Pionkach. Całkowita wartość zadania:                                                   883.313,60zł Wartość dofinansowania z Bud...