Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i apl...

Dzierżawa analizatora chemii klinicznej i dostawa odczynników do badań biochemicznych oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych

Termin składania ofert upłynął 22-04-2021r., godz. 11:00   Informacje z czynności otwarcia ofert zawiadomienie o wyniku postępowania -plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu zawiadomienie o wyniku postępowania – skan dokumentu pliki do pobrania:  Zaproszenie do złoże...